GSI petkus

+420 283 092 318

Zpět na novinky
17
Červen

Polní den BEDNAR se stává jednou z největších zemědělských akcí ve střední Evropě

Polní den ve Slovči si získal velkou popularitu a stává se významnou akcí, na které se setkávají nejenom zemědělci, ale i další lidé přímo i nepřímo napojeni na zemědělství. Polní den ve Slovči se stal synonymem pro odbornost, ale také zábavu a diskuze. Polní den ve Slovči je show, která patří svým programem k jedinečným akcím. Čtvrtý ročník, který se uskutečnil na začátku června, byl velice úspěšným pokračováním třetího ročníku s účastí poctivých 1500 návštěvníků.

Show, jak se patří

Odborné komentáře strojů a plodin, rozbory půdních horizontů, stroje seřazené v linkách s popisem jednotlivých detailů doplněné poradenstvím, prohlídky posklizňové linky. Vše doprovázeno dokumenty na velkoplošné obrazovce.  Polní den ve Slovči si vytvořil silné jméno a to nejenom v ČR, ale i v okolních státech. „Je až paradox, kolik polních akcí, seminářů apod. se pořádá během měsíce června. Je vynikající, že se nám podařilo vytvořit akci, na kterou se lidé těší a přijdou se podívat. Je to pro nás pochvala a zároveň závazek pro další ročníky. Děkujeme!“ komentoval účast Ladislav Bednář.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo žluto zelené pole, které tvořily stroje BEDNAR a traktory John Deere, si návštěvníci mohli prohlédnout také posklizňovou linku, která se skládá z šesti skladovacích sil, vyrovnávacího zásobníku a dopravních cest. Linka byla vystavěna ve dvou fázích a její celková kapacita dosahuje přes 9.000 tun. Zemědělská společnost Sloveč je první místo, kde byla postavena nová sila 40-Series. Tato sila byla speciálně vyvinuta odborníky z GSI pro lepší ochranu úrody a pro jednodušší a bezpečnější práci v tomto skladovacím systému. Další zajímavá součást této posklizňové linky je dopravník Hi-Flight, jehož zalomení může dosahovat sklonu až 60°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem zúčastněným děkujeme za přízeň, kterou nám projevili a věříme, že se příští rok sejdeme v ještě větším počtu. 

Tým BEDNAR FMT