GSI petkus

+420 283 092 318

Zpět na novinky
10
Červen

Rekordní počet návštěvníků i za nepříznivého počasí

Polní den BEDNAR, který je největší v České republice a koná se u Městce Králové, je za námi. Poutavý program přilákal i přes nepřízeň počasí 2217 návštěvníků ze všech koutů světa. Více informací o průběhu dne přinášíme v této reportáži.

Na co jste se mohli těšit v průběhu Polního dne BEDNAR?

Slavnostního zahájení se ujal majitel společnosti BEDNAR FMT s.r.o., pan Ladislav Bednář, který přivítal všechny účastníky polního dne. Následně na pódiu vystoupil i pan Vladimír Havlíček, vedoucí divize posklizňových technologií. Také on pozdravil návštěvníky a pozval je k našemu stánku u sil v areálu ZS Sloveč a.s., kde probíhaly komentované prohlídky posklizňové linky.   

Po slavnostním zahájení následovala před hlavním podiem nejvýraznější část programu. Jednalo se o představení nových i osvědčených strojů BEDNAR v kombinaci s traktory John Deere. Vzhledem k deštivému počasí se bohužel nemohly uskutečnit praktické ukázky strojů při práci. Z toho důvodu byly všechny inovace a klíčové vlastnosti prezentovány pouze během komentovaných průjezdů.

Komentovaná prohlídka posklizňové linky

Pro zájemce, kterých bylo letos opravdu hodně, jsme v rámci Polního dne BEDNAR 2019 připravili komentované prohlídky místní posklizňové linky. Návštěvníci si mohli prohlédnout skladovací sila GSI nejen zvenčí, ale i zevnitř, kde byla navíc instalována speciální projekce přímo na stěnu sila.

V přilehlém velínu byl k vidění moderní řídicí systémem, se kterým je snadné ovládání všech procesů a kontrola uskladněných plodin. Dále jsme sdělovali informace o čištění zrna i celém procesu naskladnění a vyskladnění, který je díky propracovaném systému dopravních cest velmi úsporný a jednoduchý.

S kým jste se mohli setkat?

Posklizňovou linkou vás prováděli naši odborníci z obchodního, výrobního i projekčního oddělení. Vedle nich jste se mohli také setkat se zástupci americké společnosti GSI (výrobce skladovacích sil) a německé společnosti Bühler (výrobce čističek, sušiček, filtrů atd.).

Napadli vás cestou domů další dotazy? Chcete se dozvědět více o posklizňových linkách a silech GSI? Neváhejte kontaktovat našeho obchodního zástupce, Ing. Filipa Kluse - tel.: 606 069 111, e-mail: filip.klus@bednarfmt.com. Rád vám zodpoví veškeré otázky a pomůže vám najít nejlepší posklizňové řešení právě pro vaši farmu.

Věříme, že jste si Polní den BEDNAR 2019 a prohlídku místní posklizňové linky užili a těšíme se na další setkání s vámi.

S námi je radost skladovat.
                                                                                                                                       BEDNAR FMT s.r.o.