GSI petkus

+420 283 092 318

Zpět na novinky
27
Červen

Slavnostní otevření posklizňové linky BEDNAR na Hané

Ve středu 19. 6. 2019 byla slavnostně otevřena nová posklizňová linka v podniku ZD Bohuňovice s.r.o. poblíž Olomouce. Celý projekt byl realizovaný na klíč, tedy od zpracování kompletní projektové dokumentace, přes provedení spodní stavby (vč. hlubinného založení) a montáže veškerých konstrukcí, až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Více informací o nové posklizňové lince a slavnostním otevření vám přinášíme v této reportáži.

Jak celý den probíhal

Jako první zaznělo přivítání vedoucího divize posklizňových technologií spol. BEDNAR Vladimíra Havlíčka, který všechny seznámil s programem celé akce. Následně se slova ujal Ladislav Bednář, majitel spol. BEDNAR, který mimo jiné poděkoval za projevenou důvěru a možnost vybudovat moderní posklizňovou linku právě v místním podniku.

Závěrečné slovo patřilo Miroslavu Hamplovi, řediteli ZD Bohuňovice s.r.o., který mimo jiné zmínil, že práce probíhaly velmi hladce a bez komplikací. Přestřižení slavnostní pásky se ujali ředitelka Regionálního odboru Olomouc – SZIF Kateřina Mračková a výše zmínění Miroslav Hampl a Ladislav Bednář. Oficiální část programu zakončil přípitek na hladký provoz posklizňové linky. Díky příjemné atmosféře, problematice blízké většině návštěvníků a pěknému počasí akce pokračovala až do odpoledních hodin.  

Komentované prohlídky posklizňové linky

Zájemci o moderní posklizňové technologie se mohli v rámci komentovaných prohlídek za doprovodu našich specialistů (obchodníků, projektového manažera či projektanta) seznámit s vybudovanou posklizňovou linkou. Během prohlídek zazněly základní technické informace, ale i detaily z průběhu výstavby či zajímavosti o činnosti jednotlivých částí použité technologie.

Posklizňová linka v číslech

V rámci realizace posklizňové linky bylo nainstalováno 6 ocelových montovaných skladovacích sil typu 4024-48-13 od GSI (Grain Systems Inc., USA, největší světový výrobce skladovacích sil a posklizňových technologií) s plně provzdušňovanými podlahami (1x řepková, 5x pšeničná). Každé silo má kapacitu 2 559 m3, celkem tedy sila vytvoří skladovací kapacitu 15 354 m3, určenou pro skladování obilnin a olejnin.

Nový příjmový koš šířky 4,5 m a délky příjmové části 12m byl vybudován v přilehlé příjmové hale celkových půdorysných rozměrů 5,1 × 18,1 m s podjezdnou výškou 9 m.

Vedle příjmové haly jsou nainstalovány 2 podjezdné expediční zásobníky s tenzometrickým vážením, každý o kapacitě 64 m3.

Pro potřeby krátkodobého skladování zrnin sušených ve stávající sušárně Stela před jejich naskladněním do sil popř. před expedicí byl nainstalován akumulační zásobník typ HM 21-6-45 (opět od GSI) s kuželovou výsypkou s provzdušňováním s využitelným objemem 265 m3.

Technologie čištění, umístěná v zastřešeném prostoru nad dvoukomorovým objektem sloužícím ke krátkodobému uskladnění odpadů z čištění zrnin, sestává ze síťové čističky typ TAS154A-4 předního německého výrobce BÜHLER a příslušenství (radiální ventilátor, cyklonový odlučovač, rotační podavač a propojovací vzduchotechnické potrubí). Výkonnost předčištění (čištění) čističky BÜHLER typ TAS154A-4 činí 120 t/h (60 t/h). Jedná se o velice výkonné zařízení, které je ideální pro použití v technologii posklizňové úpravy a to zejména z důvodu vysokých nároků na rychlost a jednoduchost, které zde při sklizni bezesporu vznikají.

Jednotlivé části jsou propojeny pomocí dopravních cest o výkonu 120 t/h od osvědčeného českého výrobce HAUSER.

Ve velínu je umístěn počítač se sofistikovaným řídicím systémem, který ve spolupráci s důmyslnými periferiemi (teploměry, servopohony, frekvenčními měniči a dalšími čidly) usnadňuje obsluze řídit celý chod linky. Řídicí systém zajišťuje například automatické spínání a blokace dopravních cest, regulaci výkonnosti dopravních cest, automatické spínání provzdušňovacích ventilátorů na základě vlhkostí a teplot, kompletní archivaci činností a spoustu dalších. Vše je doplněno přehledným grafickým vyobrazením celé linky.

Celý projekt (včetně projektových prací) byl dokončen během 13 měsíců.

Pokud i vy řešíte problém s efektivním uskladněním a posklizňovou úpravou produkce, nebo uvažujete o rekonstrukci stávající technologie, neváhejte se obrátit na našeho obchodního zástupce, Ing. Filipa Kluse - tel.: 606 069 111, e-mail: filip.klus@bednarfmt.com.

Tým odborníků BEDNAR vám pomůže najít to nejlepší řešení vhodné právě pro vás.

 

S námi je radost skladovat
BEDNAR FMT s.r.o.