GSI petkus

+420 283 092 318

SmartScreen

Zpět na čištění

SmartScreen je originální doplněk řídícího systému posklizňové linky, který zajišťuje efektivní využití čističky. Jde o nadstavbu řídícího systému, kdy je prostřednictvím vhodně umístěných snímačů v tělese čističky optimálně řízen přísun čištěné zrniny. Proces čištění tak probíhá s využitím maximálního možného výkonu čističky, přičemž je zároveň dosaženo optimálních podmínek pro vyčištění dané plodiny.

S řídícím systémem  čističky SmartScreen  dosáhnete optimálního vytížení čističky i navazujících dopravních cest a zároveň kvalitně vyčištěného zrna.

Fotografie

Dokumenty