GSI petkus

+420 283 092 318

Příjmové koše

Zpět na ostatní

Výběr podle technologie  a  objemu se dělí mezi plně  přejezdné  a  částečně  přejezdné  příjmové koše vybavené různými typy příjmových dopravníků. Příjem materiálu z koše je zajištěn redlerem či elevátorem. Tok materiálu upravuje u příjmových elevátorů volitelné dvojité hradítko s pneumatickým ovládáním a regulací, příjmový redler lze dovybavit frekvenčním měničem.

Příjmové koše mohou být umístěny volně s možností zakrytí jednoduchou plachtou či poklopem, nebo v příjmové hale.

Nabízíme příjmové koše jednoduché otevřené, i zastavěné v příjmových halách, přesně na míru potřebám zákazníka.

Fotografie

Dokumenty