GSI petkus

+420 283 092 318

Reference

Českým a slovenským farmářům jsme dokázali vybudovat více než 150 projektů různé velikosti a technické složitosti. Na konci minulého roku jsme dosáhli rekordního čísla 200 000 t skladovacích kapacit.

PERSEUS, A.S. BĚCHARY

PERSEUS, A.S. BĚCHARY

„Kapacita linky je úměrná naší produkci. Část sklizně určené jako krmivo uskladníme v halách a část určenou pro uchování nejvyšší kvality v silech GSI. Od nové linky si slibujeme dlouhodobý spolehlivý provoz.“ Vladimír Košátko předseda představenstva

KATEŘINSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A.S.

KATEŘINSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A.S.

"Naše posklizňová linka se skládá z osmi sil 4 x 2, čističky BÜHLER, příjmové zastřešené haly s příjmovým košem pro sklápění do strany i dozadu a sila s kuželovým dnem pro zásobení sušárny. Dopravní cesty od výrobce HAUSER CZ jsou zde tvořeny elevátory a redlery a dosud nevykazují vážnější stopy opotřebení. K expedici používáme podjezdové dopravníky s tenzometrickými váhami. Hodnota navážené hmoty je navíc zobrazována na digitálním displeji a díky řídící jednotce dochází k ukládání hmotnostních údajů za účelem evidence. Vše pracuje velmi dobře." Petr Langa jednatel Agrotip Opava

STATEK CHYŠE GENETIC EXPORT

STATEK CHYŠE GENETIC EXPORT

„Pořízení linky s technologiemi značek GSI a BÜHLER bylo sázkou na kvalitu. Řidiči si navíc pochvalují tenzometrické váhy, které jim usnadňují práci, a to přesným naložením požadovaného množství materiálu na dopravní prostředek. S tenzometry odpadá možnost nedotížení nebo přetížení nákladu, tím nedochází k časovým ztrátám a celý proces expedice se výrazně zjednodušuje.“ Ing. Josef Chára spolumajitel

ROSTĚNICE, A.S. STŘEDISKO KOMOŘANY

ROSTĚNICE, A.S. STŘEDISKO KOMOŘANY

„Věžová sušárna je nejúspornější sušárnou v našem podniku. Oproti ostatním sušárnám vykazuje až 15% úsporu. Po provozních zkušenostech jednoznačně prokázala svou vysokou výkonnost i efektivnost. Ročně sušárna zpracuje až 10 tisíc tun sklizeného materiálu." Ing. Vítězslav Navrátil předseda představenstva

LUKROM, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

LUKROM, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

„K vyskladňování zrnin využíváme redlerových cest s vyskladňovacími šneky. Celý systém pracuje velmi dobře, stejně jako naše dvoupatrová horizontální sušárna, která je malá rozměry, ale velká výkonem." Miroslav Fojtů vedoucí střediska  

ROSTĚNICE, A.S. STŘEDISKO SLAVKOV

ROSTĚNICE, A.S. STŘEDISKO SLAVKOV

„Komerční sila GSI vyhovují našim potřebám. Spolu s instalovanými dopravníky tvoří bezporuchový celek s minimálními požadavky na údržbu.“ Ing. Vítězslav Navrátil předseda představenstva

AGRODRUŽSTVO KAČICE

AGRODRUŽSTVO KAČICE

"Naší prioritou bylo pořízení pevných sil a kvalitní výkonné čističky, což se povedlo. Sila GSI jsou navíc snadno přístupná a bezpečná pro údržbu." Petr Pokorný hlavní agronom

ZD MEČEŘÍŽ

ZD MEČEŘÍŽ

„Investice do celé posklizňové linky se prokázala jako vysoce rentabilní. Linka celkově zvyšuje efektivitu rostlinné výroby. Kontinuálně však linku dále inovujeme, abychom ještě více zvýšili její efektivitu. Nedávno jsme proto přikoupili systém vzdálené kontroly nad sušárnou WatchDog." Václav Jelínek předseda družstva

1 2 3 4 5