GSI petkus

+420 283 092 318

Ing. Zdeněk Moc

Důkazem, že společnost BEDNAR přijímá výzvy a dokáže je úspěšně realizovat, je atypický projekt pro pana inženýra Moce, který spočívá ve vystavění pěti sil uvnitř haly. Kvůli stísněným prostorám byla sila vystavěna bez střechy. Sila 40-Series mají celkovou kapacitu 750 tun a jedná se o nejmenší námi postavená sila. Posklizňová linka obsahuje také dopravní cesty a čističku Bühler. 

Středočeský kraj

Celková kapacita: 750 t

Rok realizace: 2014

  • 5 sil GSI
  • čistička Bühler
  • dopravní cesty Hauser CZ
  • šnekové dopravníky Taurus
  • terčíkový dopravník Big Dutchman