GSI petkus

+420 283 092 318

KATEŘINSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A.S.

"Naše posklizňová linka se skládá z osmi sil 4 x 2, čističky BÜHLER, příjmové zastřešené haly s příjmovým košem pro sklápění do strany i dozadu a sila s kuželovým dnem pro zásobení sušárny. Dopravní cesty od výrobce HAUSER CZ jsou zde tvořeny elevátory a redlery a dosud nevykazují vážnější stopy opotřebení. K expedici používáme podjezdové dopravníky s tenzometrickými váhami. Hodnota navážené hmoty je navíc zobrazována na digitálním displeji a díky řídící jednotce dochází k ukládání hmotnostních údajů za účelem evidence. Vše pracuje velmi dobře."

Petr Langa

jednatel Agrotip Opava

Moravskoslezský kraj

Rok realizace: 2010

Celková kapacita: 8 000 t

  • 8 sil GSI
  • Silo s kuželovou výsypkou GSI
  • Čistička BÜHLER
  • Dopravní cesty HAUSER CZ
  • Expediční zásobníky

"Naše posklizňová linka se skládá z osmi sil 4 x 2, čističky BÜHLER, příjmové zastřešené haly s příjmovým košem pro sklápění do strany i dozadu a sila s kuželovým dnem pro zásobení sušárny. Dopravní cesty od výrobce HAUSER CZ jsou zde tvořeny elevátory a redlery a dosud nevykazují vážnější stopy opotřebení. K expedici používáme podjezdové dopravníky s tenzometrickými váhami. Hodnota navážené hmoty je navíc zobrazována na digitálním displeji a díky řídící jednotce dochází k ukládání hmotnostních údajů za účelem evidence. Vše pracuje velmi dobře."

Petr Langa

jednatel Agrotip Opava