GSI petkus

+420 283 092 318

SiloAuditor BEDNAR

Zpět na ostatní

SiloAuditor je první monitorovací systém v České republice, který nabízí efektivní a operativní vzdálený dohled nad stavem vašich zásob v silech. Jde o nadstavbu řídícího systému, kdy je stav vašich zásob v pravidelných intervalech nebo na požádání kontrolován odborníkem. Ten vám v případě potřeby zašle doporučení k opatřením, která je nutné provést pro zachování kvality zásob uskladněných v silech. Díky tomu můžete ušetřit značné finanční prostředky na elektrickou energii pro pohon ventilátorů aktivního větrání. V případě, že máte nainstalováno zařízení SiloKontrol, lze provést nastavení jeho parametrů tak, aby celý systém pracoval optimálně, jak z hlediska stavu uskladněných zásob, tak i z hlediska spotřeby energie.

Fotografie

Dokumenty