GSI petkus

+420 283 092 318

Služby

Plánujete stavbu nové posklizňové linky? Rekonstrukci stávající technologie? Náš tým zkušených pracovníků je tu pro Vás. Precizní projekční činnost, rozsáhlá a podrobná nabídka, špičkové technologie a kvalitní provedení montážních prací je to, co nás posunuje dopředu.

Stavební projekce a inženýrská činnost

Vytvoříme návrh rekonstrukce stávajících i řešení nových posklizňových linek nebo skladů a zajistíme projednání s příslušnými orgány státní správy, správci jednotlivých inženýrských sítí a dalších účastníků stavebního řízení v rámci inženýrské činnosti.

Zajišťujeme komplexní inženýrskou činnost od vypracování studie stavby, přes vyhotovení dokumentace pro územní a stavební řízení, realizaci staveb, až po zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudační řízení.

Vytváříme „projekty na klíč“ dle individuálních požadavků a dispozic investora. Dodáváme komplexní technologická zařízení, která sestavíme v jeden funkční celek a uvedeme do plného provozu.

Projekční a technologická činnost

Zajišťujeme úplnou projekční činnost ve všech oborech souvisících s výstavbou technologií pro posklizňové ošetření a skladování zrnin. Klademe mimořádný důraz na projekční schopnosti našich projektantů. Projekční tým se skládá ze zkušených odborníků, kteří dokáži přesně reagovat na přání zákazníka.

Naší předností jsou dlouhodobé zkušenosti s praktickou realizací navržených projektů, díky kterým jsme schopni optimalizovat návrh z pohledu následné realizace již v projektové fázi a zkrátit tak čas stavby, minimalizovat případné problémy a uspořit významné finanční prostředky typicky spojené s vícenáklady.