GSI petkus

+420 283 092 318

SUŠÁRNY NAPOJENÉ NA BPS

Zpět na sušení

Kontinuální sušárny Petkus určené pro sušení obilovin a olejnin jsou šachtové sesypné sušárny modulární konstrukce, které nabízí velký výběr výkonnostních kapacit s možností různých kombinací hlavních komponentů. Jejich maximální výkonnost dosahuje 120 t/h při sušení pšenice s odsuškem 4%. Principiálně jsou sušárny Petkus založené na přímém nebo nepřímém ohřevu s možností rekuperace tepla z chlazení již usušené zrniny. Společnost BEDNAR FMT dodává k těmto sušárnám originální technologii, která umožňuje využití odpadního tepla z chlazení kogenerační jednotky bioplynové stanice a je tak možné dohřát procesní vzduch na potřebnou teplotu elektrickými ohřívači.

Konstrukce

Sušárna je rozdělená na tři části – komora ohřevu procesního vzduchu, sušící a chladící komora s předzásobníkem vlhkého zrna a komora odtahu vlhkého vzduchu. Na tělese první komory je umístěn tepelný výměník předehřívající vzduch teplou vodou z chladícího okruhu kogenerační jednotky bioplynové stanice. Vzduch je poté dohříván na potřebnou teplotu elektrickými ohřívači. Teplovodní okruh i výkon elektrického ohřívače jsou řízeny automatickým systémem, který je podřízen řídícímu automatu sušárny. Ve střední komoře, kde probíhá vlastní sušení, jsou napříč kaskádovitě uloženy vzduchové kanálky zajišťující rovnoměrný průchod procesního vzduchu sušenou plodinou. Kanálky nemají v celé délce stejný průřez a jsou i nerovnoměrně rozmístěny v průřezu komory, čímž je zajištěn optimální průtok vzduchu i sušené zrniny sušárnou. Výsledkem je vysoká homogenita usušené zrniny. Vlhký vzduch je odsáván axiálními ventilátory, umístěnými ve střeše odtahové komory. V ústí ventilátorů jsou žaluzie, které se cyklicky uzavírají během vypouštění usušené hmoty. Tento systém zamezuje úniku prachových částic do okolního prostředí..

Způsob sušení

Vlhký materiál je plněn do předzásobníků v horní části sušičky. V průběhu sušení se cyklicky, gravitací posouvá dolů k výpustnímu hradítku. Obtéká vzduchové kanálky, které přivádějí horký vzduch do zrniny. Horký vzduch prochází zrninou a protilehlým kanálkem odchází do odtahové komory. Teplota horkého vzduchu je regulována podle vlhkosti a druhu sušené plodiny. Ve spodní části sušící komory dochází k ochlazování již usušené zrniny přisáváním studeného vzduchu.

Díky inovativnímu řešení společnosti BEDNAR FMT je nyní možné napojit sušárny na bioplynovou stanici a využít její odpadní teplo pro ohřev sušícího média. Systém nepodléhá poplatkům za znečištění ovzduší, protože nedochází k žádnému spalování fosilních paliv. Výhodou jsou zejména nízké provozní náklady. V případě, že provozovaná sušárna je z hlediska výkonnosti nedostatečná, lze jí dodatečně dovybavit nástavbovými moduly, a tím zvýšit její výkonnost.

  • Izolace ohřívací komory

  • Předzásobník s větším objemem

  • Dopravník na přesun prvotní nedosušené hmoty do předzásobníku pro typy DS 4000 a DS 6000

Fotografie

Dokumenty