GSI petkus

+420 283 092 318

Věžové sušárny

Zpět na sušení

Věžové sesypné sušárny GSI jsou vysoce výkonná a úsporná zařízení vyznačující se nízkou spotřebou paliva, 100% rekuperací tepelné energie z chlazení usušeného zrna a velkým využitím zastavěné plochy. Věžová sušárna byla v roce 2012 oceněna prestižní cenou Grand Prix na mezinárodním veletrhu Techagro.

Konstrukce a způsob sušení

Horkovzdušná věžová sušárna uplatňuje 18 patentově chráněných řešení společnosti GSI. Je konstruována jako montovaná dvouplášťová sesypná sušárna s palivem na propan-butan nebo zemní plyn. Sušení probíhá plášťově, kdy se mezi dvěma souosými válcovými plášti gravitačně sesypává sušené zrno. Uvnitř plášťů jsou umístěny tzv. invertory, které zajišťují promísení sušeného materiálu a zároveň dělí prostor mezi sušící a chladící částí. Vháněný vzduch ochlazující zrno ve spodní části je horkým zrnem předehříván, což zajišťuje 100% rekuperaci tepelné energie z chlazení usušeného zrna. Všechny sušárny jsou šroubované, a proto lze použít velké množství pozinkované a nerezové oceli, což nejen vylepšuje vzhled sušárny, ale zajišťuje i podstatně delší životnost. Zařízení je plně automatizované.

S těmito univerzálními a nejúspornějšími sušárnami na trhu dosáhnete maximálního využití energie a rychlého a rovnoměrného sušení zrna, a to i při velmi vysoké vstupní vlhkosti. Věžové sušárny mají největší dostupnou výkonnost sušení na trhu.  Pohodlné ovládání sušáren přes řídicí systém Vision s dotykovou obrazovkou můžete nyní vylepšit dálkovým sledováním WatchDog.

Fotografie

Dokumenty