GSI petkus

+420 283 092 318

WatchDog

Zpět na sušení

WatchDog je první monitorovací systém v České republice, který nabízí efektivní operativní dohled nad vaší sušárnou ze vzdálených míst. Díky vlastnostem tohoto systému lze nyní sledovat průběh sušení a dálkově nastavit některé funkce, které se dají ovládat na řídícím panelu Vision umístěného na sušárně. WatchDog přináší značné výhody také obsluze sušáren, urychluje servis a v celkovém hodnocení přispívá ke snížení nákladů na údržbu a podstatnému zvýšení výkonnosti zařízení.

S monitorovacím systémem WatchDog budete mít neustálý dohled nad průběhem sušení odkudkoli, kde je možnost připojení na internet, a zajistíte si snadný on-line přístup k informacím jako jsou např. časové intervaly, nastavení teploty sušícího vzduchu a náhřevu zrna, sledování teploty sušárny a zrna,  časování naskladnění a vyskladnění, regulaci doby zdržení plodiny v sušárně, aj. V případě jakékoliv poruchy budete včas informováni a sušárnu můžete i nouzově odstavit z provozu. Zároveň může servisní technik „na dálku“ identifikovat závadu, což urychlí a zefektivní servisní zásah, nebo případně může poradit obsluze se správným nastavením parametrů procesu sušení.

Fotografie

Dokumenty